Someron Seudun Koiraharrastajat ry:n jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun (20 euroa) yhdistyksen jäsentilille FI64 5434 0850 2087 08 ja ilmoittamalla yhteystietosi (osoite ja mahdollinen sähköpostiosoite) jäsensihteeri Piia Sihvonen-Talikalle osoitteeseen piia.sihvonentalikka@gmail.com

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Osa koulutuksestamme on ilmaista ja tarkoitettu pelkästään jäsenille. 

Jäseniksi hyväksytään myös perhejäseniä, jos perheessäsi harrastaa useampi kuin yksi sekä nuorisojäseniä. Näiden jäsenmaksu on 10 euroa vuodessa.

Nuorisojäseneksi voivat liittyä alle 18-vuotiaat koiraharrastajat. Kun yksi perheestä on yhdistyksen varsinainen jäsen, saavat muut samassa osoitteessa asuvat liittyä perhejäseniksi ja osallistua koulutuksiin ynnä muuhun jäsenille tarkoitettuun tarjontaan.

Kaikki alle 16-vuotiaat saavat harrastaa ilmaiseksi, kun yksi perheestä on SSKH:n jäsen. Perhe- ja nuorisojäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta eivät äänioikeutta.